Členové Sportovního občanského sdružení pod Chlumem pro rok 2012

01.01.2012 00:00

Jaroslav Kotas
Jitka Kotasová
Jaroslav Láník
Petra Láníková
Ivo Batrla
Monika Batrlová
David Zicháček
Veronika Zicháčková
Stanislav Kotas
Jiří Urban
Josef Urban
Ludmila Urbanová - na vlastní žádost odešla ze spolku k 1.1.2012
Ondřej Suchánek
Jiří Táborský
Erika Táborská
Svotopluk Konečný
Štěpánka Konečná - na vlastní žádost odešla ze spolku k 1.1.2012
Josef Papež
Tomáš Perutka
Martin Perutka
Martina Perutková
Roman Kučerka

Kontakt

+420 775 379 003 jiri.urban99@seznam.cz