Členové Sportovního občanského sdružení pod Chlumem pro rok 2014

01.01.2014 00:00

Jaroslav Kotas
Jaroslav Láník
Petra Láníková
Ivo Batrla
David Zicháček
Veronika Zicháčková
Stanislav Kotas
Jiří Urban
Josef Urban
Ondřej Suchánek
Jiří Táborský
Erika Táborská
Svatopluk Konečný
Josef Papež
Tomáš Perutka - na vlastní žádost odešel ze spolku od 1.2.2014
Martin Perutka - na vlastní žádost odešel ze spolku od 1.2.2014
Martina Perutková - na vlastní žádost odešla za spolku od 1.2.2014
Roman Kučerka - vyloučen 1.7.2014 za neplnění stanov sdružení

Kontakt

+420 775 379 003 jiri.urban99@seznam.cz