Výroční schůze 24.1.2015

24.01.2015 00:00

Nový člen:
Mikuláš Kočí

Akce pro rok 2015:
- odklizení vánočního stromu, řezání dřeva
- vodění medvěda (14.2.)
- sběr železa
- stavění a kácení máje (2.5. a 30.5.)
- brigáda - úprava terénu, montáž laviček
- dětský den (4.7.)
- fotbal ve Slavkově
- pohádkový les (29.8.)
- fotbal v Bílavsku
- brigáda - oprava mantinelů
- rozsvícení vánočního stromu

Kontakt

+420 775 379 003 jiri.urban99@seznam.cz